Bedre løn- og arbejdsvilkår for chauffører

Med et flertal i folketinget har man vedtaget et lovforslag der regulerer godstransport med varebiler. DF, ALT, EL, SF og S vedtog lovforslaget udenom venstre.

Formålet med lovforslaget skal ses i bedre løn og arbejdsvilkår til chaufføren, som kører med gods for fremmede regning.

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler med en vægt fra 2.000 kg. Til og med 3.500 kg. Være omfattet af godskørselsloven. Dette gælder kun hvis man fragter gods der samlet udgør 11 kg pr. stykgods.

Dette vil indebære nye krav til vognmænd og chauffør.

Firma kørsel

Varebiler som bruges eller anvendes til firma kørsel fra den 1. juli skal registreres hos motorstyrelsen,

Godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning i varebilerne skal have opfyldt nogle tilladelses- og uddannelseskrav, til vognmænd og chauffør.

Vognmanden skal have en vognmands uddannelse samt varebilstilladelse. Hvor chaufføren skal have en varebilschaufføruddannelse.

Godskørsel for fremmede regning er gods som ikke tilhører til den registrerede bruger af køretøjet.